NÁŠ TÝM

dolů


ADVOKÁTI – ČLENOVÉ SDRUŽENÍ

JUDr. Martin Burián LL.M.

JUDr. Martin Burián LL.M.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (abs. 1991 v oboru Právo a právní věda).

Profesní působení:

Od roku 1995 je zapsán jako advokát v seznamu ČAK. Je také členem Kárné komise ČAK a dlouhodobě působil jako zástupce regionálního představitele pro Jihomoravský kraj. Ve vztahu k České advokátní komoře se specializuje na kárná řízení a související právní úpravu. Dále je činný v rámci regionálních aktivit i v rámci pobočky ČAK v Brně.

Další činnosti:

Martin Burián je společníkem ve společnosti Burián & Penka, insolvence, v.o.s. Profesně se specializuje na úpadkovou právní problematiku a na správu majetku v širším smyslu. Dále se věnuje právním vztahům k nemovitostem, project developmentu a právnímu poradenství pro řídící struktury obchodních korporací.

Kontakt: burian@burian-penka.cz


Mgr. Miroslav Penka

Mgr. Miroslav Penka

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (abs. 2004; titul Mgr. v oboru Právo a právní věda). 

Profesní působení:

Od roku 2004 působil Miroslav Penka jako advokátní koncipient u významné zahraniční advokátní kanceláře, kde absolvoval řadu zahraničních pracovních stáží. Po složení advokátních zkoušek v roce 2007 dále spolupracoval s touto kanceláří jako advokát. V roce 2008 založil s dalšími kolegy vlastní advokátní kancelář. Od počátku výkonu advokátní praxe se věnuje převážně právu obchodních společností, právu nemovitostí, zdravotnickému právu a právu veřejných zakázek.

Další činnosti:

Miroslav Penka se od roku 2009 věnuje také insolvenční praxi. Od roku 2012 působí jako ohlášený společník společnosti Burián & Penka, insolvence, v.o.s. Je spoluautorem odborné publikace Realitní právo (SYRUČEK, Vladimír; SABOTINOV, Venceslav a kol. Realitní právo. Praha: C. H. Beck, 2018. 1088 s. ISBN: 978-80-7400-701-9). 

Kontakt: penka@burian-penka.cz

TRVALE SPOLUPRACUJÍCÍ ADVOKÁTI

 

 

Mgr. Monika Příkazská, Ph.D.

Mgr. Monika Příkazská, Ph.D.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (abs. 2013, titul Mgr. v oboru Právo a právní věda); doktorský studijní program v oboru Obchodní právo (abs. 2018, titul Ph.D. v oboru Teoretické právní vědy – obchodní právo). 

Profesní působení:

Monika Příkazská vykonávala od roku 2014 právní praxi jako advokátní koncipientka, po složení advokátní zkoušky (v roce 2018) působí od roku 2019 ve sdružení Burián & Penka, advokátní kancelář jako trvale spolupracující advokátka.

Další činnosti:

Monika Příkazská působí jako odborná asistentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Pravidelně se účastní odborných konferencí, které se zabývají tématy z oblasti obchodního práva, a v této oblasti také publikuje.

Kontakt: prikazska@burian-penka.cz


 

PRÁVNÍ KONZULTANTI

Mgr. Michaela Blažková

Mgr. Michaela Blažková

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (abs. 2015, titul Mgr. v oboru Veřejná správa)

Profesní působení:

Michaela Blažková působí ve sdružení Burián & Penka, advokátní kancelář jako odborný konzultant v oblasti veřejné správy a insolvenční agendy.

Kontakt: blazkova@burian-penka.cz


Mgr. Michal Leimberger

Mgr. Michal Leimberger

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (abs. 2005; titul Mgr. v oboru Právo a právní věda). 

Profesní působení:

Michal Leimberger se po absolvování studií na právnické fakultě orientoval na problematiku sportovního práva, na které se převážně zaměřuje i ve sdružení Burián & Penka, advokátní kancelář, v němž působí od jeho vzniku v roce 2018.

Kontakt: leimberger@burian-penka.cz